Permainan Penggalang – Ular Naga Usia pramuka penggalang adalah antara 11-15 tahun, anak usia ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:•  Senang

Permainan Ikuti Perintah melipat Adik-adik dengarlah dan ikuti perintah yang kakak berikan, perintah hanya diberikan 2 kali, adik-adik tidak boleh