Sifat karakter Penggalang Berdasarkan usianya, pramuka penggalang adalah masa perkembangan dari masa kanak-kanak menuju ke masa remaja / pemuda. Di

Permainan Penggalang – Ular Naga Usia pramuka penggalang adalah antara 11-15 tahun, anak usia ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:•  Senang