Hari Baden Powell diperingati setiap 22 Februari, sesuai hari kelahiran Baden Powell pada 22 Februari 1857. Baden Powell adalah pendiri

Permainan Penggalang – Ular Naga Usia pramuka penggalang adalah antara 11-15 tahun, anak usia ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:•  Senang

Permainan Ikuti Perintah melipat Adik-adik dengarlah dan ikuti perintah yang kakak berikan, perintah hanya diberikan 2 kali, adik-adik tidak boleh

LAGU API UNGGUN Oaio……… 2x api unggun berkobarOaio……… 2x api unggun berkobarKalau hari sudahlah petangTenang di hati datangWaktu berapi unggun